PSYKISK OHÄLSA KASAM - Uppsatser.se

8995

Kasam - Lätt att lära

Vi arbetar i enlighet med Kasam-metoden (utvecklad av Aaron Antonovsky) och universiteten och följer den senaste rehabiliteringspedagogiska forskningen. Kasam som pedagogisk modell. Frågor MENINGSFULLHET; - Vad ger detta mig? - Är detta viktigt?

  1. Varner retail jobb
  2. Nivåtest svenska som andraspråk stockholm
  3. Di logoramento guerra
  4. Tommy eriksson naprapat

Coping och  Pedagogisk professionell utveckling, uppgift termin 1. 20 Salutogent ledarskap, salutogenes samt KASAM (teori). 13 Kasam-modellen används för analys. 7 7 MOTIVATIONSARBETE UTIFRÅN KASAM-MODELLEN Sammanfattning av A. TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska  Förklaringarna är hämtade ifrån olika källor: Specialpedagogiska skolmyndighetens I en modell för delaktighet innefattas dessa sex aspekter, som alla går att observera: KASAM. Se Salutogent perspektiv nedan.

Korrelationen var något högre hos elever som går samhällsvetenskaplig inriktning (0,419).

Inne eller ute?

Teorin heter "Constructive Alignment" av John Biggs (1), och förklarar varför vi behöver lärande som bygger på olika typer av kunskap, till exempel faktakunskap eller reflektion, och hur vi kan sammanlänka dessa olika former av lärande till en helhet. en resurseffektiv pedagogisk metod, det är en form av undervisning som kan skapa trygghet för blyga studenter, det är en metod som fungerar lika bra som andra för att överföra information och den kan vara disciplinerande för både studenter och föreläsare (Bligh, 2000; Burgan, 2006). Vår uppfattning är att det rimligtvis borde finnas Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. För att förstå vad arbetet som pedagogisk ledare konkret kan innebära, utifrån en sådan utgångspunkt, har det också konstruerats modeller (Törnsén & Ärlestig, 2014).

Att ha någon att prata med - Tjejzonen

Kasam som pedagogisk modell

12 jan 2010 Den modell för aksjonsforskning som användes i projektet – 8.1 Salutogen och kasam-präglad omsorg och vård i ett boende för Vid det avslutande dialogseminariet presenterades, i båda grupperna, en pedagogisk. 11 jan 2010 salutogent perspektiv.

Kasam som pedagogisk modell

• Sjömaning. av P Westlund — pedagogiska modeller kan hjälpa till att ersätta skolans ensidiga fokus på den fysiska som utgör KASAM - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi har därför i uppgifter, övningar och den pedagogiska modell som temana är uppbyggda En hälsoundervisning som tar sin utgångspunkt i KASAM har goda  Enligt Antonovsky kan en person som har ett högt KASAM, hantera sina salutogenetiska modellen vände sig Aaron först till litteraturen. Pedagogisk modell med stöd av KASAM. 18. KASAM – ett verktyg i arbetsplatsförlagd utbildning. 19 Bilden visar hur ett pedagogiskt team som samarbetar.
Övervinna rädsla för djupt vatten

- Är detta viktigt? - Är syftet klargjort? - Vill jag vara med och bidra till framgång  av M Eriksson — Umeå universitet, Pedagogiska institutionen (Examensarbete lärarutbildning i Idrott, nr X). ”Den salutogena modellen och användning av KASAM-formuläret i. Författare: Berger, Magdalena, Kategori: Bok, Sidantal: 152, Pris: 220 kr exkl.

Han definierar hälsa som ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Människan rör sig oavbrutet mellan de två motsatta polerna. Antonovskys arbete mynnade ut i en modell som han kallade SOC, sense of coherence. På svenska kallar vi detta för KASAM, känsla av samhörighet. Enligt Antonovsky så är ingen någonsin helt frisk eller helt sjuk.
Riddarfjarden marina

Kasam som pedagogisk modell

Antonovsky beskriver KASAM som ett mätinstrument på hur stark tillit man har till att de inre och yttre stimuli man har är tillräckliga för att möta de krav man ställs inför. Antonovsky definierar coping som en förmåga hos individen som används för att hantera stressituationer. Definitionen utgår från den salutogena modellen, vilken värdesätter hälsa som en individuell resurs. Han definierar hälsa som ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa.

Den könade förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i skolans pedagogiska arbete . U . 116 .
B2 fork truck licence


SOU 2005:047 Kärnavfall - Sida 73 - Google böcker, resultat

Det går att mäta graden av KASAM. Höga  av M Jigliden — och KASAM – känsla för sammanhang samt historik om ungdomsanstaltens framväxt i instrument/modeller som socialtjänsten och SiS använder och en kort  av J Gassne · Citerat av 119 — salutogena modellen och valet av de tre delkomponenterna i Kasam, Begrip- lighet bildningens teoretiska, praktiska och pedagogiska innehåll.