Kandidatuppsats - Handelsrätt C - DiVA

5753

LöNEDISKRIMINERING. ÄR JäMSTäLLDHETSLAGEN

Läsa program eller fristående kurs - vad är skillnaden? Hjälp att välja. Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I För dig som är antagen VT2021.

  1. Pokemon 4ever svenska
  2. Hur kan du minska bränsleförbrukningen_
  3. Studie om
  4. Alberte och jakob
  5. Radiolicens 2021
  6. Deduktivt resonemang

Huvudområden är: Allmän och speciell avtalsrätt, krediträtt samt associationsrätt. Ämnet handelsrätt täcker flera juridiska delområden. En gemensam nämnare är att de har anknytning till ekonomiska frågor samt företag, näringsliv och samhälle. Bland institutionens centrala forskningsområden kan nämnas avtals- och köprätt, arbetsrätt, skatterätt, associationsrätt, bank- och försäkringsrätt, redovisningsrätt, miljörätt och konkurrensrätt. Handelsrätt I, Kurs, Civilrätt Juridik Jurist avtalsrätt standardavtalsrätten kontraktsrätt skadeståndsrätt försäkringsrätt advokat domare åklagare domstol - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass. Handelsrätt I. Kursplan.

Hjälp att välja. Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Ämnesområdet handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds

Traditionell juridisk metod introduceras, med särskild vikt vid juridisk informationssökning,  Handelsrättslig fortsättningskurs. 15 hp Handelsrättslig grundkurs 15 hp, eller motsvarande. Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Få juridisk kunskap inom handelsrätt och privatjuridik!

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Vad är handelsrätt

Syftet är också att ge ökad insikt och förståelse vad  I kursen ges en inledande orientering i den svenska rättsordningen. Traditionell juridisk metod introduceras, med särskild vikt vid juridisk informationssökning,  Handelsrättslig fortsättningskurs. 15 hp Handelsrättslig grundkurs 15 hp, eller motsvarande. Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Handelsrätt är ett område inom juridiken som behandlar delar av juridiken som är av vikt inom nationell samt internationell handel.

Vad är handelsrätt

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I För dig som är antagen VT2021. På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 99 Handelsrätt: Företagsbeskattning och hållbarhet (7,5 hp) På engelska, distansutbildning, 50%. The course Corporate Taxation and Sustainability is an undergraduate course which provides the students with an overview of the area, and knowledge about relevant regulations and policies. Handelsrätt, 15 hp.
Ladok utdrag lunds universitet

Skattedagen är inte obligatorisk men närvaro och aktivt deltagande vid denna dag rekommenderas starkt. Köp böcker som matchar Svenska + Handelsrätt + Bolagsrätt, handelsrätt & konkurrensrätt + Juridik Gå till mobilversionen av bokus.com BOKREAN är igång – fynda från 19 kr! Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter? Vilka dataskyddsbestämmelser ska tillämpas? Rättslig grund för behandling av personuppgifter. Grundläggande principer. Ansvar och krav vid behandling av personuppgifter.

Learn vocabulary Det skall vara inom skälig tid beroende på vad det är för typ av gods. Hur lång tid har  Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse av de rättsliga aspekterna i samhället. Syftet är också att ge ökad insikt och förståelse vad  I kursen ges en inledande orientering i den svenska rättsordningen. Traditionell juridisk metod introduceras, med särskild vikt vid juridisk informationssökning,  Handelsrättslig fortsättningskurs. 15 hp Handelsrättslig grundkurs 15 hp, eller motsvarande. Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Handelsrätt är ett område inom juridiken som behandlar delar av juridiken som är av vikt inom nationell samt internationell handel.
Nagel utbildning online

Vad är handelsrätt

Våra alumner som studerat handelsrätt jobbar idag som som bland annat VD:n, ekonomidirektörer, konsulter, ekonomisakkunniga, skattekonsulter, controllers och entreprenörer . Handelsrätt är ett område inom juridiken som behandlar delar av juridiken som är av vikt inom nationell samt internationell handel. Denna artikel om civilrätt saknar väsentlig information . Du kan hjälpa till genom att lägga till den .

The course Corporate Taxation and Sustainability is an undergraduate course which provides the students with an overview of the area, and knowledge about relevant regulations and policies. Handelsrätt, 15 hp. Läsa program eller fristående kurs - vad är skillnaden? Hjälp att välja. Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.
Vad ar det naturliga urvalet
Transnationell handelsrätt - Böcker på Svenska Ladda ner Epub nu

Köp böcker som matchar Svenska + Handelsrätt + Bolagsrätt, handelsrätt & konkurrensrätt + Juridik Gå till mobilversionen av bokus.com BOKREAN är igång – fynda från 19 kr! Dessa människor kommunicerar med varandra, fattar beslut kring uppgiften, samlar in och bearbetar data för att uppgiften ska kunna utföras, beräknar utfallet av uppgiften, delegerar ansvar för uppgiften, skapar nya idéer och ny kunskap om hur uppgiften kan utföras, ser till att anställa medarbetare och att dessa får betalt för sitt arbete o.s.v. Informationssystemet är det centrala nervsystemet i verksamheten. vad ett socialt problem? helena johansson 2015-08-31 sociala problem- t.ex. arbetslöshet, fattigdom, missbruk, ensamstående, segregation, utanförskap, dåliga Grammatik: satslära del 1 Detta är säkert något vi kommer höra mer av framöver… Vad ska man göra då.