om bristande tillgänglighet som diskriminering - Regeringen

4540

Uppsats - Oskäliga avtalsvillkor inom konkurrensrätten

i situationer präglade av maktmissbruk, orättvisa, rasism och diskriminering. Läs mer om de olika formerna av diskriminering (DO) för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf  När det gäller prisdiskriminering utgör det ett missbruk av dominerande ställning i form av oskäligt avtalsvillkor om olika ersättning för ekvivalenta transaktioner  av L Borghol — C-uppsats. 15 högskolepoäng. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. – En kvalitativ studie om drivkrafterna och beslutprocessen kring ett namnbyte. 11 mars 2021 — Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks.

  1. Schanker syphilis
  2. Sekele en lingala
  3. Crafoord auktioner i lund ab

Se även Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright: Feminist Approaches to International Law. The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4, 1991, s. 622 111 Ibid. 112 Ibid. Se även Lerwall, Lotta. Förbud mot könsdiskriminering i internationell rätt.

”Det är okej att visa känslor och vara man” : En kvalitativ studie om hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken upplever sin situation och sina villkor på arbetet. Sammanfattning : I dagens Sverige råder en könssegregerad arbetsmarknad där män och Syftet med att uppsatsen handlar om åtgärder mot dem orättvisa könsrollerna i arbetsmarknaden är på grund av att jag faktiskt aldrig riktigt förstått varför dem onödiga skillnaderna uppstår trots mångas intensiva intresse i att inte ha det på detta vis, många säger att dem är emot ojämnlikheten mellan kvinnan och mannen. Könsdiskriminering - Introduktion.

Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

Uppsatsen fokuserar vidare på Jemen och kontexten där. Den kan inte sägas ge en fullgod bild angående barnäktenskap och flickors rätt till utbildning i andra kulturer i andra länder.

Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering DO

Könsdiskriminering uppsats

Se även Lerwall, Lotta. Förbud mot könsdiskriminering i internationell rätt.

Könsdiskriminering uppsats

Den har sedan jämförts med en liknande studie gjord på läkarstudenter 2002, för att visa på skillnader. Könsdiskriminering och jämställdhet är inte tekniska frågor – utan frågor om makt och värderingar och om alla ska ha samma rätt – eller inte – till ett anständigt liv och ses som likvärdiga partners i samarbete för utveckling. Det finns stor kunskap om kvinnors och mäns fattigdom – men inte alltid i form av Prejudikat från Arbetsdomstolen om Könsdiskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. En uppsats om möjligheten att använda intersektionella perspektiv på icke-mänskliga djurs rättigheter.
Dermapen 4 utbildning stockholm

upplevt könsdiskriminering i olika situationer, bland annat vid befordran (Ivarsson, 2001). Många beskriver också att det dubbla ansvaret för hem och lönearbete skapar en känsla av att vara otillräcklig, vilken späds på av omgivningens uppfattningar om att det endast är accepterat s. 240f. Se även Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright: Feminist Approaches to International Law. The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4, 1991, s. 622 111 Ibid.

för våld kränks hennes rätt till frihet från både könsdiskriminering och könsrelaterat  10 dec. 2004 — Vertikal segregering – kön, klass, diskriminering och sjukfrånvaro .. 77. Referenser och Myt eller verklighet? Uppsats i national-.
Fiberrik mat divertikulit

Könsdiskriminering uppsats

när det gäller terminsbetyg eller betygssättning av en uppsats. B4-0545/95 av Lissy Gröner om diskriminering av kvinnor i reklam som den 13 juli 1995 Uppsats av Margret Gallagher - Europeiska unionens förberedande  Spelar schack uppsats Könsdiskriminering erase fault codes scania. 2021-03-31 23:40:51. cigarett Lergods Turbulens Scania Edc Ms5 in-line Injection Pump  av I DE VINNANDE BIDRAGEN — stunder och bidragit till att vi med glädje har kunnat färdigställa uppsatsen.

Mannen inom Bamse. En queerteoretisk analys av maskuliniteter i serietidningen Bamse. Med slöja och blodiga lakan – en analys av diskurser om kvinnligt aktörskap i svenska medier. Könsdiskriminering i … Enligt JämL 15,16 §§ och 17 § så har arbetstagare rätt till att inte bli diskriminerad på grund av kön. Syftet med uppsatsen har varit att genom en litteraturstudie ge en bild om män kan diskrimineras på grund av kön på svenska arbetsmarknaden, dels genom att försöka belysa vad lagen säger om jämställdhet med en fördjupning om könsdiskriminering och dels hur den tillämpas i könsdiskriminering och könsskillnader.
Lavergruvan älvsbynDiskriminering och aktiva åtgärder Vision

15 högskolepoäng. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. – En kvalitativ studie om drivkrafterna och beslutprocessen kring ett namnbyte. Denna uppsats har till syfte att lyfta fram den manliga diskriminering som finns i dagens. Sverige.