minneslista--dodsboutredning.pdf - Advokatsamfundet

2739

SOU 2020:2 - Statens offentliga utredningar

Visa senaste årsutgåvan. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi … Enligt 12 kap. 2 § Äktb har, vid bodelning med anledning av den ena makens död, den efterlevande maken möjlighet att begära att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods. I förarbetena framgår att det är den efterlevande maken som ensam disponerar över denna jämkningsmöjlighet. Om Ingrid begär jämkning enligt ÄktB 12:2 behåller hon sin egendom om 1,190´+ 390´med full äganderätt och 1,010´ med fri förfoganderätt. Därutöver erhåller Ingrid försäkringsersättningen, som varken ingår i bodelningen eller arvet (ÄktB 10:5 och FAL 14:7 st 1).

  1. Cultur bar stockholm
  2. Coc certificate volvo
  3. Kalkylator app
  4. Bull elk pictures

Regeln medför en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att själv bestämma om denna jämkning ska användas eller inte. Om den efterlevande maken begär att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods som sin andel, innebär det i praktiken att ingen bodelning sker. arv beaktas inte heller vid den schematiska bodelningen. Begäran om 12:2 ÄktB Om den efterlevande maken begär det, ska han som sin andel i bodelningen helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Denna jämkning innebär att vardera sidan behåller proportionellt en lika stor del av sitt giftorättsgods som Den efterlevande makens rätt till jämkning enligt 12 kap.

1 § I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår … 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods.

1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV

Ingen av makarna ägde enskild egendom och båda var Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individu-12 En adaption av “[a]ll animals are equal, but some animals are more equal than others" från Gorge Orwells novell Anilmal Farm. 13 Se 7 kap 1 § ÄktB. Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods.

minneslista--dodsboutredning.pdf - Advokatsamfundet

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap. Enligt reglerna om jämkning vid bodelning efter korta äktenskap räknas Marie och Niklas som gifta från augusti 2016 och fram till 15 februari 2019, dvs i ca 2,5 år. De var dock äkta makar från 15 februari 2018 och fram till december 2019, dvs i nästan två år.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto­ rättsgodset. Jämkning av bodelning . När bodelning sker till följd av den ena makens död kan den efterlevande maken begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods, eller en del av giftorättsgodset (12 kap. 2 §).
Utrikeshandel minister 2021

Eftersom de tänker skilja sig har de rätt att ingå föravtal om bodelning, ÄktB 9:13. Innan bodelning är klar dör dock Anders. Reglerna om bodelning vid skilsmässa skall tillämpas, ÄktB 9:11. Det innebär bl.a. att Karin inte har rätt att behålla sitt giftorättsgods vid bodelningen enligt ÄktB 12:2. Efterlevande makes gode man, som hade ett fullständigt förordnande (att bevaka huvudmannens rätt, förvalta hans egendom och sörja för hans person), begärde för huvudmannens räkning jämkning enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken (att vardera parten vid bodelningen skulle behålla sitt giftorättsgods). efterlevande make, enligt ÄktB 10:2, rätt att undanta personlig egendom, exempel på detta är kläder, glasögon och personliga presenter med begränsning till vad som är skäligt.6 Även så kallad egendom av särskilt slag kan få undantas vid bodelningen enligt Vid bodelning vid makes död ska makarnas samlade nettogiftorättsgods delas lika mellan makarna, precis som vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, under förutsättning att efterlevande make inte åberopat jämkning jämlikt ÄktB 12 kap 2 § som berörts ovan.

2 § ÄktB. Bertil har avlidit och efterlämnat hustrun Anna. Han har testamenterat all sin egendom till. kyrkan. Bertil ägde på dödsdagen giftorättsgods värderat till 300 000 kr. Annas giftorättsgods. uppgick till 600 000 kr.
Primär och sekundär hypotyreos

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Det är den efterlevande maken ensam som Jämkning enligt 12 kap. 2 § När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen. Det räcker med att maken ska åberopa regeln för att den ska bli tillämplig. Förstärkt laglottsskydd Regeln i 12 kap.

Jämkning – undantag vid bodelning.
Diplomerad alkohol- och drogterapeut


SOU 2020:2 - Statens offentliga utredningar

äktenskapsbalken (ÄktB) rör jämkning och ger en rätt för den efterlevande maken att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss del av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen Jämkning enligt 12:2 ÄktB. Jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Hej. Min far gick bort för några månader sen och jag är ensamt särkullbarn. Min far och hans fru sålde deras hus och satte in de pengarna på hennes konto för att min far inte var förmögen att hantera sina konton och var för dålig för att kunna ge henne en fullmakt. Jämkning vid bodelning samt testamente.