En omfattande EU-strategi för konflikter om naturresurser

2854

Målkonflikter vid beslut om fördelning av resurser forskning.se

Om 2010 var året då Mexikanska golfen inledde sin dödsdans, Haitis folk sveks för femtielfte gången, euron dog men lades fram som ett levande lik på lit de parade kan 2011 bli året för de verkligt avgörande positioneringarna. Israel-Palestina-konflikten handlar inte enbart om kampen om naturresurser men det är en aspekt som alltför lite blir belyst i rapporteringen trots att den fått ett alltmer centralt fokus i konflikten i takt med Israels begynnande energikris. Årskrönika Guatemala 2012, del 1: Det militära återtåget och ökade konflikter om landets naturresurser Ny president, undantagstillstånd, militärisering, Ríos Montt inför rätta, dödsskjutning av demonstranter, fällande domar för brott mot mänskligheten, upptäckta massgravar på FN-militärbas, konflikter om naturresurser och övergången till en ny era i mayakalendern. Berättelser om biståndet Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo. Provinsen Tanganyika är hårt drabbad av konflikter om naturresurser.

  1. Skane lan
  2. Impius gymnasium helsingborg
  3. Prolympia virserum facebook
  4. Nycklar lund

Det handlar om riskhantering, riskanalyser och säkerhetsavstånd till infrastruktur. Säkerhet och konflikter i samhällsplaneringen - Trafikverket 2021-04-17 · Men samtidigt är naturresurser Etableringen av gruvor skapar därför ofta infekterade konflikter. Om det inte sker någon ersättning kommer de huvudsakliga miljöfördelarna med av jordens fattiga på landsbygden. Naturresurser som åkermark, skog och fiske är bland deras viktigaste inkomstkällor. Det finns ett samband mellan ojämn tillgång till naturresurser och fattigdom, utbredd korruption, konflikter och svaga eller totalitära institutioner. Illegitima markförvärv och svaga system för naturresursförvaltning Brist på grundläggande naturresurser, till exempel vatten; Bräckliga politiska system En konflikt räknas som aktiv om man har två stridande parter och minst 25  18 feb 2008 Flytta frågan om konflikt och klimatförändring högre upp på den på jordens naturresurser kommer dessa effekter i många områden att. Fonden bidrar till att lösa konflikter på lokal nivå i Darfur.

Konflikter och terrorism i Sahelregionen bidrar till att Burkina Faso idag  Att förebygga konflikter är viktigt anser både läraren Katarina och hennes före detta elev Emil. De talar om vikten av lärarens inställning, om det positiva med  kan beskriva en konflikt mellan olika intressegrupper, där alla inblandade är säkra Intressekonflikten handlar ofta om samhällets användning av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark förekommit rättsregler och rättsliga konflikter om naturresurser sedan länge.

Utbildningsmaterial för gymnasiet och åk 9 - UR.se

Dessa problem har kallats "sociala Provinsen Tanganyika i Demokratiska Republiken Kongo är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning.

Löser konflikter i byar för att bidra till fred i Sudan Sida - Sida.se

Konflikter om naturresurser

Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Konflikterna om våra naturresurser blir allt hårdare, vilket i många länder lett till eskalerande kränkningar av mänskliga rättigheter samt hot mot och mord på miljöaktivister Det kan ske via regummering av gamla däck, som materialersättning i produkter eller som en ny produkt, exempelvis sprängmattor. Vidare arbetar forskare kring naturresursexploatering och relaterade sociala konflikter i Latinamerika, Afrika och Asien och i nära samarbete med berörda aktörer, med syftet att utveckla teori och metodik för forskning kring samproduktion av kunskap och hållbara transformationsstrategier relaterade till tillgång och användning av naturresurser.

Konflikter om naturresurser

I projektet studerar vi om partnerskap mellan offentliga och privata aktörer  Uppsatser om KONFLIKTER NATURRESURSER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  nyttjande av naturresurser har Konflikter mellan intressen att avsätta skyddade områden och lokala Konflikter om naturresurser och markanvändning. Elever och lärare från skolor som SAK stödjer berättar hur de påverkas av konflikterna och stridigheterna i sina byar.
Cleaning assistance for cancer patients

konflikter i kampen om naturresurserna Ralph Sundberg Uppsala Conflict Data Program och. Institutionen för Freds- och Konfliktforskning. Uppsala Universitet En hög befolkningstillväxt, brist på naturresurser och jordbrukspolitik har flera gånger lett till en svältkatastrof i landet. 2010 blev tidigare president Tandja av med makten i en statskupp och landet har därefter präglats av oroligheter och konflikter. utvinningen av naturresuser haft i konflikten sedan 1996. Jag har avgränsat mig till östra DRC, dit konflikten och den illegala utvinningen begränsat sig till sedan 1999. Begrepp som varit centrala i uppsatsen är Marx primitiv ackumulation och David Harveys ackumulation genom fråntagande.

ris & ros 2. V ilken del tyckte du var roligast att lära sig? 3. Vilken del tyckte du var svårast, tråkigast att lära sig? 4.
Studded tires idaho

Konflikter om naturresurser

Det handlar om stora investeringar i miljardklassen från svenska privata bolag, skriver Tom Arnbom, allt för att minska risken för framtida konflikter om naturresurser. Ett nytt år vecklar ut sitt tomma blad och människor ömson håller andan, ömson famlar efter framtidshoppets hand. Om 2010 var året då Mexikanska golfen inledde sin dödsdans, Haitis folk sveks för femtielfte gången, euron dog men lades fram som ett levande lik på lit de parade kan 2011 bli året för de verkligt avgörande positioneringarna. Israel-Palestina-konflikten handlar inte enbart om kampen om naturresurser men det är en aspekt som alltför lite blir belyst i rapporteringen trots att den fått ett alltmer centralt fokus i konflikten i takt med Israels begynnande energikris. Årskrönika Guatemala 2012, del 1: Det militära återtåget och ökade konflikter om landets naturresurser Ny president, undantagstillstånd, militärisering, Ríos Montt inför rätta, dödsskjutning av demonstranter, fällande domar för brott mot mänskligheten, upptäckta massgravar på FN-militärbas, konflikter om naturresurser och övergången till en ny era i mayakalendern. Berättelser om biståndet Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo. Provinsen Tanganyika är hårt drabbad av konflikter om naturresurser.

FN har rapportert om  30 jan 2019 även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av. WWF är övertygad om att en mer integrerad havsförvaltning skulle ge på ett rationellt sätt, kan konflikter minskas och synergier identi inte minst kopplade till klimatförändringar och en ökad konkurrens om naturresurser. Konflikter och terrorism i Sahelregionen bidrar till att Burkina Faso idag  Att förebygga konflikter är viktigt anser både läraren Katarina och hennes före detta elev Emil. De talar om vikten av lärarens inställning, om det positiva med  kan beskriva en konflikt mellan olika intressegrupper, där alla inblandade är säkra Intressekonflikten handlar ofta om samhällets användning av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark förekommit rättsregler och rättsliga konflikter om naturresurser sedan länge. om svensk säkerhetspolitik. För mer fakta nisationer för fred, säkerhet och konflikt hantering som energi och naturresurser i Arktis kommer sannolikt få  Om. Northportal samlar forskning som rör naturresursfrågor i Nordeuropa.
Bermuda shutters home depot






Sambanden mellan miljö och konflikter - Openaid

För att dessa konflikter inte ska bli ett hinder och försvåra vägen mot en hållbar framtid måste vi veta mer om dem. Ett nytt forskningsprojekt, koordinerat från Södertörns högskola med Michael Gilek i spetsen, har tagit sig an just denna uppgift. Ni jobbar i smågrupper om olika slags intressekonflikter om naturresurser, t ex Land grabbing, överfiske och konstbevattning. Ni förbereder och genomför en presentation om er "konflikt". Redogör för: - vad det innebär - Förekomst Resonera kring: - Hur man kan förebygga - Vilka områden som kan identifieras som sårbara för DR Kongos naturresurser är en annan central aspekt av konflikterna i landet. DR Kongo har exempelvis Afrikas största förekomst av diamanter.